Ocena brak

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - RZĄDY KONRADA II

Autor /Andonik Dodano /04.05.2012

 

Zaognione stosunki w Rzeszy i budząca niepokój sytuacja na granicy wschodniej skróciły jego pobyt we Włoszech do minimum. Opanowanie opozycji, koncentrującej się wprawdzie na zachodzie i południu Rzeszy, ale posiadającej na wschodzie powiązania ze Słowianami, wypełniło mu parę następnych lat.

Wymarcie w tym czasie dynastii, rządzącej królestwem Burgundii (1032), zapewniło Konradowi, zgodnie z umowami, panowanie nad tym obszarem. Wplątało go jednak równocześnie w wojnę z rywalami, którzy nie chcieli dopuścić do takiego wzrostu wpływów cesarza.

Ze zmagań tych Koarad wyszedł zwycięsko, stając się, dzięki opanowaniu Burgundii, panem wszystkich przełęczy alpejskich. Miało to doniosłe znaczenie ze względu lia włoskie posiadłości Cesarstwa.

Te sukcesy pozwoliły Konradowi podjąć działania na wschodzie. Oto bowiem, po uzyskaniu pomocy ze strony sąsiadów państwa piastowskiego, z tytułu królewskiego,

Poważne niebezpieczeństwo stanowił dla Cesarstwa, podobnie zresztą jak dla innych monarchii, wzrost potęgi feudałów duchownych i świeckich.

W walee z nimi Konrad przyznał drobnym wasalom prawo dziedzicznego posiadania lenn. Liczył, że tą drogą osłabi potęgę wielkich feudałow i zapewni sobie sprzymierzeńców pośród rycerstwa szeregowego.

Podobne prace

Do góry