Ocena brak

Cerkiew prawosławna a carat w dobie absolutyzmu

Autor /Abbon Dodano /30.04.2012

 

w końcu średniowiecza jest tylko jedno państwo prawosławne – Moskwa

car – tutaj to odpowiednik basileusa; idea przedmurza chrześcijanstwa

Iwan Groźny

1596 r. – patriarcha w Moskwie

przewaga państwa nad w duchu bizantyjskim

poł. XVII w. patriarcha Nikon stara się zamienić, ale zostaje pozbawiony urzędu i umiera w zakonie

Reformy Piotra Wielkiego: obawiał się, że jest za silny; po śmierci Hadriana patriarchy w 1700 r. trwa 21 lat reforma, na miejsce patriarchy Świątobliwy Rządzący Synod podległy carowi aż do 1917 r., spojenie z caratem, charakterystyczne dla XVII/XVIII w. w Europie.

Podobne prace

Do góry