Ocena brak

CERBERUS - operacja 1942 r.

Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011

Przejście niemieckich pancerników*Scharnhorst i *Gneisenau oraz ciężkiego krążownika *Prinz Eugen z francuskiego portu *Brest do Wilhelmshaven (Niemcy) było jedną z najbardziej śmiałych opera­cji morskich II wojny światowej. Propozycję wyprowadzenia okrę­tów Adolf Hitler przedstawił w li­stopadzie 1941 r. wielkiemu admi­rałowi Erichowi *Raederowi, do­wódcy Kriegsmarine. Na początku 1942 r. Fiihrer, zamierzając stwo­rzyć w norweskiej bazie Trondheim silną eskadrę morską, która mogła­by atakować *arktyczne konwoje alianckie i bronić brzegów Norwe­gii przed spodziewaną inwazją, zażądał wyprowadzenia okrętów z Brestu. 12 stycznia 1942 r. na konferencji w Rastenburgu, mimo sprzeciwu Raedera, który uważał, że wycofanie okrętów ułatwi dzia­łania floty brytyjskiej na Atlantyku, projekt Hitlera poparł wiceadm. Otto Ciliax, dowódca zespołu okrę­tów w Breście.

Uzależnił jednak sukces operacji od zachowania całkowitej tajemnicy i silnej osło­ny lotniczej, co zagwarantowali gen. Hans Jeschonek, szef sztabu Luftwaffe oraz gen. Adolf *Gal-land, generalny inspektor lotnictwa myśliwskiego. Decyzje podjął Hitler stwierdzając: „Przejście przez kanał [La Manche - przyp. BW] jest ryzykowne, ale jeszcze bardziej ryzykowne jest pozosta­wanie w Breście. Jednakże element ryzyka może zostać zredukowany jeżeli weźmiemy nieprzyjaciół przez zaskoczenie, które osiągnie­my wysyłając okręty za dnia [... ] Operacja «Cerberus» będzie naj­większym morskim przedsię­wzięciem w czasie całej wojny". Niemcom nie udało się jednak za­chować w tajemnicy przygotowań do wyjścia okrętów i 7 lutego 1942 r. por. Philippon, francuski oficer i członek ruchu oporu, poinformował Londyn: „Wyjście spodziewane, pilnujcie portu".

Brytyjska specjalna komisja parla­mentarna badająca okoliczności ucieczki niemieckich jednostek stwierdziła złą pracę rozpoznania lotniczego i niski poziom wyszkole­nia załóg samolotów bombowych oraz torpedowych, które nie potrafi­ły uszkodzić żadnego z okrętów.

 

Podobne prace

Do góry