Ocena brak

Ceramika

Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012

Przemysł ceramiczny rozwinął się z produkcji cegieł suszonych w słońcu starożytnego Sumeru. Dziś wytwarza on szeroką gamę materiałów bu­dowlanych, materiałów termoodpornych, ozdób, naczyń stołowych i urządzeń sanitarnych.
Cegły i kafelki wytwarza się z nieselekcjonowanej gliny pośledniejszych gatunków, lecz wyro­by takie jak naczynia powstają ze starannie oczyszczonych i dobranych mieszanek glin. Po wymieszaniu glina jest miękka i łatwa do formo­wania. Twardość i odporność wyroby uzyskują w procesie wypalania w specjalnym piecu, w tem­peraturze od 600 do 1600°C. To zakańcza proces wytwarzania cegieł, lecz inne produkty mogą być poddane dalszej obróbce.

Podobne prace

Do góry