Ocena brak

Ceny światowe. Tendencje zmian cen w handlu międzynarodowym

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Cena światowa

- to cena najbardziej reprezentatywna, najdokładniej odzwierciedlająca koniunkturę panującą na danym rynku międzynarodowym. Cena światowa to wyrażona w pieniądzu światowym wartość towarów będących przedmiotem wymiany międzynarodowej. W ujęciu praktycznym za ceny światowe uznaje się ceny najbardziej reprezentatywne np. ceny giełdowe.

Nowe zjawiska cenowe w handlu międzynarodowym

- w latach 1997- 2002 można było zaobserwować spadek cen w handlu międzynarodowym ( bezwzględnym) zarówno w grupie wyrobów przetworzonych jak i surowców i żywności

- w roku 2003 tendencją w/w uległa odwróceniu przy czym wzrosły szczególnie ceny surowców i żywności

- występuje proces zwierania się nożyc cenowych czyli relacje cenowe poprawiają się na korzyść surowców i żywności

- relatywnie szybszy wzrost cen w eksporcie krajów transformacji gospodarczej rozwijających się

- występuje TERMS OF TRADE ( relacji cenowych) ceny wyrobów eksportowych ceny wyrobów importowych

Uwaga : to nie dotyczy w tym samym stopniu Chin

Podobne prace

Do góry