Ocena brak

Ceny stałe

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011

Definicja

Ceny stałe to ceny z określonego okresu (tzw. okresu bazowego), najczęściej roku bazowego, przyjętego w analizach w celu porównania zmian cen w czasie. Posłużenie się cenami stałymi umożliwia wykluczenie z przeprowadzonego porównania wpływu inflacji. Analizy z uwzględnieniem cen stałych są niezwykle istotne szczególnie, gdy bierze się pod uwagę długie przedziały czasowe, na przestrzeni których miały miejsce ogromne zmiany wartości nominalnych w powiązaniu z wysoką inflacją.


Ceny stałe a ceny realne

Przeprowadzenie badania z przyjęciem cen stałych służyć ma zobrazowaniu wartości realnych, które otrzymuje się poprzez skorygowanie wartości nominalnych o zmiany poziomu cen. Jednakowe wartości nominalne z dwóch rożnych lat realnie nie są bowiem sobie równe. Ceny stałe pozwalają na porównywanie realnych poziomów cen, a to ma kluczowe znaczenie dla pokazania rzadkości (ograniczoności) danego bobra. Ceny realne pokazują bowiem czy cena danego dobra rośnie szybciej niż przeciętny poziom cen wszystkich dóbr.</div>


<google>ban728g</google>


Przykład

Przyjmijmy hipotetycznie, że rośnie na przestrzeni 10 lat cena nominalna samochodów. Rośnie ona jednak bardzo wolno, wolniej niż w tym samym czasie ogólny poziom cen. Oznacza to w istocie, że ceny realne spadły, wskazując na to, że zmniejszyła się rzadkość samochodów. Mogło być to spowodowane chociażby postępem technicznym, stwarzając tym samym szansę na obniżkę kosztów. Płace nominalne rosły szybciej od cen nominalnych samochodów, czyli ceny realne spadły, co umożliwiło większej liczbie ludzi nabycie samochodu. Ten hipotetyczny przykład niesie ze sobą bardzo ważne przesłanie, jak wielce mylące mogą okazać się wyniki analizy opartej wyłącznie na zmianach wielkości nominalnych.


Autor: Maciej Pająk
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry