Ocena brak

Ceny maksymalne a niedobór

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

  • Na państwową kontrolę cen składają się reguły i przepisy uniemożliwiające dostosowanie się cen do poziomu równowagi rynkowej.

  • Kontrola cen może polegać na ustanowieniu progów cen lub pułapów cen, tzn. cen minimalnych lub cen maksymalnych.

  • Wyznaczenie pułapu cen sprawia, że jego przekroczenie przez sprzedawcę jest nielegalne. Takie ograniczenie wprowadza się na ogół w przypadku niedoboru pewnego towaru na rynku, w celu niedopuszczenia do nadmiernego wzrostu cen. Mechanizm wolnorynkowy rozwiązuje problem niedoborów poprzez wzrost cen, jednak rozwiązanie to może zostać uznane za niesprawiedliwe, np. zbyt wysokie ceny żywności mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji ludzi o niskich dochodach.

  • Ustalenie pułapu cen wywołuje niedobór podaży w stosunku do popytu w wyniku utrzymywania cen poniżej poziomu równowagi.

  • Wprowadzenie cen maksymalnych ma na celu obniżenie cen płaconych przez konsumentów.

  • Wprowadzeniu cen maksymalnych często towarzyszy zjawisko reglamentacji organizowany przez państwo, którego zadaniem jest sprawiedliwe rozdzielenie ograniczonej ilości towarów, niezależnie od wysokości dochodów.

Podobne prace

Do góry