Ocena brak

Ceny administrowane

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Obok cen wolnorynkowych, kształtowanych siłami popytu i podaży rynkowej, we współczesnej gospodarce funkcjonuje także system cen administrowanych i kontrolowanych.

Pierwszym ich rodzajem są ceny monopolowe (kartelowe), ustalane przez producenta posiadającego wyłączność produkcji i sprzedaży unikalnego na rynku towaru, nie posiadającego bliskiego substytutu lub też przez przywódcę cenowego w danej gałęzi. Ceny te ustalane są na pewnym założonym poziomie i deformują procesy rynkowe.

Przykładem cen kontrolowanych są ceny urzędowe, pospolicie stosowane w gospodarce nakazowej. Ustalane są one przez organy władzy państwowej obejmując różny zakresy towarów i usług np. energia elektryczna, łączność, telekomunikacja, czy ważniejsze surowce.

Kolejnym rodzajem cen kontrolowanych są ustalane uznaniowo przez rząd ceny minimalne i maksymalne. Oznacza to, że ceny mogą swobodnie kształtować się na rynku, jednakże ich zmiany mogą następować jedynie do poziomu ustalonej przez rząd ceny minimalnej lub maksymalnej. Idea tego rodzaju cen związana jest z dążeniem rządu do przeciwdziałania spadkowi realnych dochodów nabywców i sprzedawców.

Podobne prace

Do góry