Ocena brak

Centrum logistyczne

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012

Charakterystyka

Jednym z warunków sprawnego przemieszczania produktów w systemie eurologistyki jest tworzenie węzłowych punktów modalnych sieci logistycznej, nazywanych centrami usług logistycznych. Przejściową formą tworzenia centrów usług logistycznych były zintegrowane zespoły magazynów, zwane także dzielnicami magazynowania.


Rozwój gospodarki ma ścisły związek z rozwojem logistyki, która musi spełniać oczekiwania klienta i przynosić zyski. Głównymi inspiracjami do budowy centrów logistycznych można zaliczyć:

 • wzrost znaczenia poziomu obsługi klienta
 • kompresję czasu
 • zmniejszenie kosztów
 • globalizację
 • integracje organizacyjną

Centrum logistyczne to obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze .


Centra logistyczne przyczyniają się do wzrostu sprawności i efektywności procesów logistycznych oraz do zadowolenia klienta-kompleksowości obsługi. Mogą skupiać inwestycje w infrastrukturę logistyczną oraz inwestycje związane z produkcja i dystrybucją. Inwestycje w centra logistyczne wywołują wzrost zapotrzebowania na pracowników, podnoszą popyt na rynku budowniczym.


Tworzenie centrów logistycznych może się wiązać również ze złą lokalizacją, która może powodować zatory komunikacyjne, generować przewozy towarowe przez centra miast, niszczyć drogi miejskie nie przystosowane do ciężkiego transportu towarowego.


W działalności centrów logistycznych można wyróżnić trzy rodzaje funkcji:

 1. Funkcje logistyczne:
 2. Funkcje pomocnicze
  • spedycja,
  • obsługa celna,
  • ubezpieczenia,
  • systemowy obrót zbiorczymi opakowaniami transportowymi wielokrotnego użytku,
  • wynajem kontenerów, palet i innych opakowań transportowych,
  • usługi informacyjne i informatyczne,
  • promocja i marketing;
 3. funkcje dodatkowe:
  • techniczna obsługa pojazdów,
  • sprzedaż paliw, olejów i akcesoriów,
  • naprawa kontenerów i innych opakowań transportowych,,
  • usługi hotelarskie,
  • usługi gastronomiczne,
  • usługi bankowe,
  • usługi księgowo-rachunkowe,
  • usługi telekomunikacyjne,
  • usługi parkingowe .

  • Autor: Justyna Bocheńska
   Źródło: Encyklopedia Zarządzania
   Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry