Ocena brak

CENTRIOLE

Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013

Organella komórkowe biorące udział w podziale komórkowym, zaobserwowane niemal we wszystkich komórkach zwierzęcych.

Obecne tam centriole, replikując się przed podziałem komórkowym, pełnią rolę w tworzeniu i polimeryzacji mikrotubul (grubych włókien budujących m.in. wrzeciona kariokinetyozne, zbudowanych z białek globularnych i będących jednym z typów elementów tworzących cytoszkielet). Występują również u grzybów, niektórych pierwotniaków i glonów.

Organelli tych nie zaobserwowano natomiast u roślin wyższych, co sugeruje, że nie są dla polimeryzacji mikrotubul niezbędne. Centriole umieszczone są w rejonie cytoplazmy zwanym centrosomem lub organizatorem mikrotubul. Są to dwie struktury, mające postać cylindrycznie ułożonych 9 zestawów, złożonych każdy z trzech mikrotubul.

Podobne prace

Do góry