Ocena brak

Centralizm

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Zasada sprawowania władzy i budowy aparatu państwowego, oparta na 2 głównych przesłankach:

1) uprawnienia decyzyjne skoncentrowane są w rękach jednego centralnego organu władzy,

2) organy niższego szczebla (pośrednie, wykonawcze) są ściśle hierarchicznie podporządkowane naczelnemu organowi władzy państwowej.

Centralizm jest swoistą cechą systemów władzy totalitarnej i występował w różnych okresach historycznych.

Podobne prace

Do góry