Ocena brak

Centralizacja

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

Centralizacja – polega na skupieniu wszystkich niemal uprawnień do podejmowania decyzji, wydawania poleceń i dysponowania zasobami, materiałami i ludzkimi na najwyższych szczeblach organizacji.

Wady:

 1.  
  • zbyt długi czas przepływu informacji

  • przeciążenie kanałów komunikacyjnych

  • zniekształcenie infromacji

  • obniżenie jakości decyzji, podejmowane są kilka szczebli wyżej

  • zniekształcenie przesyłanych poleceń

  • przeciążenie kadry kierowniczej bieżącymi zadaniami i obowiązkami

  • stosunkowo mała elastyczność działania

Decentralizacjaprzesunięcie uprawnień decyzyjnych z wyższych szczebli na niższe. Szczególnym rodzajem decentralizacji jest delegowanie uprawnień.

Decentralizacja może być efektywna tylko gdy:

 •  
  • powinna przybliżyć uprawnienia, możliwość podjęcia decyzji do miejsca, w którym odbywa się działanie

  • kwalifikacje kierowników i pracowników wykonawczych komórek są na odpowiednio wysokim poziomie

  • istnieje spójny system planowania dla całej organizacji i jej części

  • sytuacja finansowa jednostki org. która określa jej możliwości rozwojowe i poziom wynagrodzeń jest uzależniona od osiaganych wyników ekonomicznych

W praktyce nie spotykamy się z organizacjami skrajnie zdecentralizowanymi czy scentralizowanymi,. Możemy zatem mówić o continoum centralizacyjno-decentralizującym, którego krańce są zbiorami pustymi.

Decentralizacja pionowa - opisuje rozkład uprawnień wzdłuż liniowej kadry kierowniczej

Decentralizacja pozioma – określa rozkład uprawnień decyzyjnych w pozostałych częściach organizacji.

Tyle centralizacji, ile konieczne – tyle decentralizacji, ile możliwe

Poziom centralizacji jest wysoce uzależniony od otoczenia..

Podobne prace

Do góry