Ocena brak

Cenowa elastyczność podaży

Autor /uczen Dodano /06.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Cenowa elastyczność podaży

Transkrypt

Cenowa elastyczność podaży jest to reagowanie wielkości podaży na zmianę ceny. Określa sieją podobnie jak
elastyczność popytu. Miarą cenowej elastyczności podaży jest stosunek procentowej zmiany wielkości podaży do
procentowej zmiany ceny.
Wyrażamy ją wzorem:

Esp = -

:

ΔP

P

gdzie:
Esp - współczynnik cenowej elastyczności podaży,
Δs - przyrost (lub spadek) wielkości podaży na skutek zmiany ceny,
s - dotychczasowa wielkość podaży danego dobra przy cenie p.
Δp - przyrost (lub obniżenie) ceny danego dobra,
p - dotychczasowa cena danego dobra.
Najczęściej analizowanymi krzywymi podaży są:
Esp > l - krzywa podaży elastycznej (zmiana ceny o 1% powoduje zmianę podaży o więcej niż 1%),
Esp < l - krzywa podaży nieelastycznej (zmiana ceny o 1% powoduje zmianę podaży o mniej niż 1%),
Esp = l - krzywa podaży proporcjonalnej (procentowa zmiana podaży jest taka sama jak procentowa zmiana ceny).
Ed = 0 - podaż jest sztywna
Ed —> ∞ - podaży doskonale elastycznej
Rodzaje cenowej elastyczności podaży przedstawia rysunek:

Elastyczność cenowa podaży może być mierzona - podobnie jak popyt -również dwoma sposobami, a mianowicie jako
elastyczność punktowa i łukowa.

Podobne prace

Do góry