Ocena brak

Cena, strategie cenowe.

Autor /coubsEncoca Dodano /11.12.2005

Cena:
- wstępnie ustalona zapłata za określone świadczenia
- koszty, które muszą być przeniesione w przypadku zakupu
- wyrzeczenia ponoszone przez korzystającego w celu otrzymania wartości, której wybór lub usługę reprezentuje
- cokolwiek z czego dana osoba musi zrezygnować w zamian za jednostkę danego dobra lub usług
- pieniężny wyraz wartości i cena równa się wartości tylko wyjątkowo i przypadkowo. Najczęściej się od niej odchyla.

Funkcje cen:
1. informacyjna- ceny są parametrem, który pozwala określić wielkość przychodów ze sprzedaży oraz parametrem pobudzającym do określonego działania. Nabywca ceny informuje o ile zmniejszą się ich zasoby pieniężne jeśli dokonują oni zakupu. Sprzedającego ceny informują o ile zwiększy się jego przychód jeśli dokona on sprzedaży.
2. redystrybucyjna- wtórny podział- ceny są narzędziem podziału dóbr i usług oraz przesuwanie dochodów od jednych grup społecznych do innych i do budżetu państwa. Państwo jako instytucja również dokonuje redystrybucji dochodów przy pomocy cen. Rozwiązuje obciążenie cen podatkami lub też datuje(?) niektóre formy.
3. stymulacyjna- ceny są narzędziem oddziaływania na dostawców i odbiorców. Im wyższy jest poziom cen tym większa jest opłacalność produkcji. Stymuluje to producentów do zwiększenia rozmiarów produkcji. Gdy się opłaca to więcej produkujemy. Niższy poziom zniechęca producentów i powoduje ograniczenie produkcji. Wyższy poziom cen skłania też producentów do ponoszenia wartości użytkowej wyrobów np. jakość, estetyka, funkcjonalność. Wyższy poziom cen skłania konsumentów do ograniczania spożycia a niższy stymuluje wzrost spożycia.
Przy pomocy cen państwo może stymulować wzrost spożycia niektórych artykułów. Państwo może przy pomocy cen regulować poziom dochodów realnych społeczeństwa.


Rodzaje cen:
1. detaliczne- wszystkie elementy kosztów już się tu znajdują: cło, marża, akcyza
2. hurtowe- opakowanie zbiorcze, większe partie towaru, nie zawierają ostatecznego narzutu
3. wolnorynkowe- kształtowały się swobodnie na rynku, prawo popytu i podaży
4. regulowane np. urzędowe, które są ustalone przez powołane do tego urzędy, agencje, instytucje, dotyczy surowców strategicznych dla państwa; energetyka, gaz, paliwa, skupy zbóż, żywca. Mogą być min lub max.

Strategie cenowe to sposoby myślenia i działania, które podkreślają strategiczny i kluczowy cel ceny na rynku.

1. Strategia dumpingu-polega na akceptowaniu początkowej strategii w celu zwiększenia sprzedaży lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. Aby wprowadzić na rynek nowy produkt i szybko zwiększyć jego sprzedaż wiele firm decyduje się w pierwszym okresie na ryzyko strat, w nadziei, że zmniejszą się z czasem koszty produkcji, pozwolą stopniowo osiągnąć poziom opłacalności.
2. Strategia dominacji- polega na jednoczesnym obniżaniu ceny w ślad za spadkiem kosztów produkcji. W ten sposób firma utrzymuje stałą marżę np.100%. stosowanie tej strategii utrudnia wejście na rynek nowym firmom. Strategia ta eliminuje z rynku słabsze firmy. Stosowanie jej przez dłuższy czas pozwala firmie na przejęcie inicjatywy na rynku. Firma zaczyna sama określać ceny na produkty z określonej dziedziny, nawet narzuca je konkurentom. Strategie tą mogą stosować duże firmy.
3. Strategia parasola cenowego-polega na tym, że firma zamiast obniżać ceny wraz ze spadkiem kosztów produkcji utrzymuje przez pewien czas wysoki poziom cen. Pozwala to firmie odzyskać szybciej zainwestowany kapitał.
4. Strategia przechwycenia (przejścia) części rynku-aby przechwycić część rynku firma decyduje się w pewnym momencie na sprzedaż swoich wyrobów po cenach niższych niż ceny u konkurentów. Często nawet poniżej własnych kosztów produkcji. Tą strategię stosują firmy, które znalazły się w niekorzystnej pozycji na rynku i chcą zwiększyć swój udział procentowy w tym roku.
5. Strategia porzucenia rynku-stosują ją firmy, które postanawiają się z rynku wycofać, ale jednocześnie max rentowność.
6. Strategia prestiżowa (śmietankowa)- polega na zebraniu w krótkim czasie max zysków dzięki ustaleniu możliwie najwyższych cen na nowe produkty i oferowanie ich nabywcom, dla których ta wysoka cena nie stanowi bariery zakupu. U podstaw tej strategii leży założenie, że jest na rynku taki segment odbiorców, nabywców.
7. Strategia penetracji rynku-polega na dużej ilości sprzedaży tanich produktów. Zarabia się na sprzedaży masowej, a nie na cenie jednostkowej. Mamy dwie odmiany tej strategii:
· Szybka-nakłady na promocje są max
· Wolna-reklama i promocja ogranicza się do min

Podobne prace

Do góry