Ocena brak

Cele właścicieli a funkcje społeczne przedsiębiorstw.

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

Przedsiębiorstwa tworzone są w celu realizacji dążeń swoich twórców. Dążenia te najczęściej wynikają z pobudek egoistycznych, które w większości ludzi i w większości organizacji zdecydowanie dominują nad pobudkami altruistycznymi. W gospodarce rynkowej celem tym jest maksymalizacja korzyści właścicieli przedsiębiorstwa wyrażająca się we wzroście jego wartości rynkowej. Przedsiębiorstwa funkcjonują w określonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym i pełnią tam określone funkcje społeczne. Aby istnieć i rozwijać się, realizując swoje cele, przedsiębiorstwo jednocześnie realizuje różnorodne cele otoczenia. Dzieje się tak właściwie mimo woli, a nawet czasami wbrew woli przedsiębiorstwa. Np.: zatrudniając pracowników przedsiębiorstwo zmniejsza bezrobocie w regionie, rozwijając się przyczynia się też do rozwoju ekonomicznego społeczności lokalnej, dbając o dobry wizerunek firmy sponsoruje imprezy lub akcje społecznie pożyteczne, osiągając dobre wyniki ekonomiczne płaci większe podatki itd.. Efektywne godzenie różnych celów otoczenia z celami własnymi (z punktu widzenia przedsiębiorstwa są to cele nadrzędne w stosunku do celów otoczenia) jest więc koniecznością i bardzo ważną umiejętnością w procesie zarządzania przedsiębiorstwa.

Celów przedsiębiorstwa nie należy mylić z różnymi funkcjami jakie ono spełnia w społeczeństwie. Wypełniając swoje funkcje przedsiębiorstwo zaspokaja jakieś potrzeby osób lub instytucji przez dostarczanie określonych wyrobów lub świadczenie określonych usług, np.: wytwarzając żywność, produkując wyroby powszechnego użytku, udzielając pożyczek, organizując wycieczki i pobyty wakacyjne, budując domy, wytwarzając linie produkcyjne dla innych przedsiębiorstw itd. Nie można jednak zapominać, że osiągnięcie celu ekonomicznego przez właścicieli najczęściej nie jest możliwe jeśli przedsiębiorstwo nie jest w stanie dobrze wypełniać swoich funkcji. Dlatego w wielu przypadkach właśnie dobre wypełnianie funkcji społecznych jest celem przedsiębiorstwa, a niekiedy nawet misją i sensem jego istnienia. Tak jest w szczególności w przypadkach przedsiębiorstw nie nastawionych na zysk, np.: przedsiębiorstw komunalnych, których właścicielem mogą być samorządy lokalne.

Podobne prace

Do góry