Ocena brak

Cele światopoglądowe uczenia się i nauczania

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

Światopogląd: system przekonań i postaw dotyczących miejsca i roli człowieka w świecie, w tym roli własnej jednostki lub grupy. Światopogląd jest pochodną wiedzy osobistej (poznania świata) i motywacji do działania (doboru celów), łączy dziedzinę poznawczą i emocjonalną uczenia się.

1. Taksonomia celów kształcenia dziedziny światopoglądowej:

a) Przekonanie o prawdziwości wiedzy – czyli zaufanie do źródeł informacji o świecie, z włączeniem w to własnego doświadczenia, opinii autorytetów, środków masowego przekazu, dzieł naukowych i artystycznych.

b) Przekonanie o wartości wiedzy – czyli przeświadczanie o użyteczności informacji o świecie dla ludzkości i jednostki, ale bez zaangażowania się w jej pomnażanie i wykorzystywanie.

c) Nastawienie na zastosowanie wiedzy – czyli konsekwentne dążenie do wykorzystywania informacji o świecie dla zaspokojenia potrzeb własnych i potrzeb innych ludzi.

d) System zastosowań wiedzy – czyli działanie zharmonizowane z osobowością posiadacza światopoglądu w sposób pełny i niezawodny.

Przekonania te mogą być:

  1. Bierne

  2. Czynne

Podobne prace

Do góry