Ocena brak

Cele stałych przedstawicielstw

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Ustanowienie przedstawicielstwa czy organi­zacji pozwala państwu na utrzymywanie stałego kontaktu z sekretarzem organiza­cji, zapewnia szybkie otrzymywanie dokumentacji i informacji, pozwala utrzymy­wać stosunki i uzgadniać stanowisko z innymi państwami członkowskimi także w okresach między posiedzeniami i sesjami organów. Posiadanie więc przedstawi­cielstwa jest istotnym czynnikiem pozwalającym na prezentowanie własnego stanowiska i na ochronę interesów państwa w danej organizacji.

Podobne prace

Do góry