Ocena brak

Cele przedsiębiorstwa / wg ISO 9000

Autor /Keira Dodano /18.04.2011

 

  1. Osiągnięcie i utrzymanie jakości wytwarzanego wyrobu (usługi), aby ciągle spełniały potrzeby nabywcy,

  2. Zapewnienie zaufania swojemu kierownictwu, że zamierzona jakość jest osiągana i utrzymywana,

  3. Zapewnienie zaufania kupującym, że zamierzona jakość jest lub będzie na pewno osiągnięta w wyrobach lub usłudze.

 

Celem każdej firmy jest oferowanie wyrobów i usług :

  • odpowiadających we właściwy sposób potrzebom

  • spełniających oczekiwania odbiorców

  • zgodnych z odpowiednimi normami i specyfikacjami

  • zgodnych z ustawowymi wymaganiami

  • dostępnych po cenach konkurencyjnych

  • umożliwiających osiąganie zysku

Podobne prace

Do góry