Ocena brak

Cele prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

  • stworzenie i umocnienie roli i znaczenia rynku kapitałowego w działalności przedsiębiorstwa

  • przywracanie równowagi budżetowej przez dochody ze sprzedaży przedsiębiorstw likwidację nierentownych przedsiębiorstw, wzrost wpływów z podatków,

  • zmniejszenie zadłużenia zagranicznego,

  • demonopolizacja przedsiębiorstw i utrwalania mechanizmów rynkowych,

  • pozyskanie kapitału zagranicznego.

 

Podobne prace

Do góry