Ocena brak

Cele prywatyzacji

Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011

 

Podstawowe cele prywatyzacji to :

  • ograniczenie udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce,

  • poprawa efektywności gospodarowania,

  • poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstw,

  • przystosowanie przedsiębiorstw do realiów gospodarki rynkowej,

  • zracjonalizowanie zatrudnienia,

  • umacnianie pozycji przedsiębiorstw na rynku,

  • poprawa kondycji giełdy papierów wartościowych poprzez zwiększenie liczby notowanych na niej prywatyzowanych spółek,

  • zachęcenie ludzi do inwestowania,

  • zdobycie środków na sfinansowanie niezbędnych reform ustrojowych,

  • przyciągnięcie inwestorów zagranicznych dysponujących nowoczesnymi technologiami.

Podobne prace

Do góry