Ocena brak

CELE PRACY SOCJALNEJ W UJECIU MIEDZYNARODOWYM

Autor /Norman Dodano /30.08.2011

- ułatwianie włączenia marginalizowanych, społecznie wykluczonych, słabych i zagrożonych grup ludzi.

- przeciwdziałanie barierom, nierówności i niepełnosprawnością istniejącym w społeczeństwie

- praca z jednostkami, rodzinami, grupami i społecznościami oraz ich mobilizowanie na rzecz wzbogacenia ich dobrostanu i zdolności do rozwiązywania problemów

- pomoc ludziom w uzyskiwaniu zasobów w ich społecznościach

- kształtowania i wdrążanie polityk i programów które wzbogacają dobrostan ludzki

- zachęcanie ludzi na rzecz lokalnych ,krajowych, regionalnych problemów

- praca na rzecz ochrony ludzi, którzy nie są w stanie radzić sobie sami

- wzmacnianie stabilnych, harmonijnych i wzajemnie się szanujących społeczeństw, które nie naruszają praw człowieka

- przekazywanie tradycji kultur, ideologii, przekonań, różnych etnicznych grup i społeczeństw w którym nie SA one w konflikcie.

-planowanie, organizowanie, administrowanie i kierowanie paragramami i organizacjami.

Podobne prace

Do góry