Ocena brak

Cele poznawcze uczenia się i nauczania

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

- głębsze poznawanie rzeczywistości

A) Taksonomia celów kształcenia dziedziny poznawczej:

  1. Zapamiętywanie wiadomości – czyli gotowość przypomnienia sobie określonej informacji, bez zniekształceń, ale i bez własnej interpretacji

  2. Zrozumienie wiadomości – przedstawianie ich w nowej formie, podporządkowanie, streszczanie i wykorzystywanie do prostego wnioskowania

  3. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych – czyli praktyczne posługiwanie się wiadomościami w zadaniach nieodbiegających od podanego wzoru

  4. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych – czyli posługiwanie się wzorem badań naukowych: formułowanie problemu, analiza i synteza danych, sprawdzanie hipotez, krytyka rozwiązania.

  • Powtarzanie wiadomości: odtwarzanie ich w niezmienionej formie

  • Systematyzowanie wiadomości: układanie ich w logiczne całości

  • Przez powtarzanie widomości dokonuje się ich utrwalenie, a przez ich usystematyzowanie (kodowanie) wytwarza się wiedza

  • Wiedza deklaratywna: dająca wyjaśnienie rzeczywistości

  • Wiedza proceduralna: powiązana z celem działań, pozwala szybko uzyskać wynik

  • Teoretyzowanie: nadawanie zagadnieniom postaci formalnej i tworzenie ogólnych modeli rzeczywistości

Podobne prace

Do góry