Ocena brak

Cele polityki ZSRR bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej i ich uzasadnienie

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

a) Cel: Szerzenie doktryny nienawiści wobec krajów zachodniej Europy.

Uzasadnienie: System, jakim jest komunizm potrzebuje wroga, aby mógł funkcjonować. Bez wroga zewnętrznego, któremu można wytykać wady i którego można atakować politycznie system Stalina zapadłby się.

b) Cel: Wymiana kadr partyjnych i nasilenie represji wobec społeczeństwa.

Uzasadnienie: Stalin potrzebował umocnienia dyktatorskiej pozycji po wojnie.

c) Cel: Uzależnienie od siebie gospodarczo możliwie, jak największej ilości krajów Europy środkowej i wschodniej.

Uzasadnienie: Głównie mowa tutaj o krajach wyzwolonych przez Armię Czerwoną z rąk hitlerowców. Stalin widział w tych krajach nowe zdobycze dla swojego imperium.

d) Cel: W krajach znajdujących się pod kontrolą Armii Czerwonej wprowadzenie do organów władz przedstawicieli komunistycznych partii, których celem miało być dokonywanie przewrotów i przekazywanie władz w ręce komunistów(czyt. Stalina).

Uzasadnienie: Wiązało się to bezpośrednio z chęcią poszerzenia strefy wpływów ZSRR w Europie i otworzenie „furtki” do wyjścia z ideą komunizmu na zachód. Stalin tym samym chciał złamać postanowienia konferencji Jałtańskiej i stworzyć nowe super-mocarstwo, które gospodarczo i militarnie(głównie) dominowałoby w Europie i na świecie.

e) Cel: Przestawienie gospodarki na produkcję pokojową.

Uzasadnienie: Gospodarka w Rosji po wojnie leżała w gruzach, żeby ją podnieść zakłady produkujące uzbrojenie trzeba było reorganizować(np. zakłady produkujące czołgi przerabiano na fabryki traktorów, ciężarówek itd.). Pierwszym przejawem oficjalnym przestawienia gospodarki na pokojową było rozwiązanie we wrześniu 1945r. Państwowego Komitetu Obrony i powołanie w jego miejsce Rady Komisarzy Ludowych.

Do góry