Ocena brak

Cele polityki USA bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej i ich uzasadnienie

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

a) Koszty wojenne Stanów Zjednoczonych były stosunkowo małe, a wojna w ogóle nie dosięgła ich terytorium, na którym nastąpiło techniczno-gospodarcze przyspieszenie, w bankach amerykańskich znalazło się tuż po wojnie 70% zapasów złota świata kapitalistycznego i ok. 75% kapitałów. Stąd też:

-USA stały się głównym wierzycielem międzynarodowym tuż po wojnie wspierając upadłe gospodarki państw europejskich.

b) Stany Zjednoczone tuż po wojnie dały wiarę zapewnieniom Stalina co do jego pokojowych działań w Europie. Kolejne ruchy ZSRR mające na celu przejęcie kontroli nad państwami Europy wschodniej i środkowej dyplomacja USA komentowała jedynie swoim wyrażeniem niezadowolenia i dezaprobaty, nie podjęła jednak żadnych kroków. Stąd też:

- Stany Zjednoczone praktycznie do 1947r. oficjalnie deklarowały gotowość do prowadzenia dalszej współpracy z ZSRR, stosując tym samym politykę ustępstw wobec poszerzającej się w Europie wschodniej i środkowej radzieckiej strefy wpływów.

c) W lutym 1946 r. z Moskwy do Waszyngtonu dotarła depesza Georga F. Kennana(tzw. „Długi Telegram”) radcy ambasady amerykańskiej w ZSRR i eksperta od spraw radzieckich. Opisywała ona stan faktyczny na terenach wpływu ZSRR. Potwierdzała ona to, co większość ludzi w administracji państwowej myślało już od dawna. Stąd też:

-USA odstąpiło od swojej dotychczasowej gotowości do współpracy z ZSRR i rozpoczęły przejście do koncentrowania się na powstrzymaniu działań ekspansyjnych Stalina, a zarazem przechodziły do koncepcji uznania stref wpływów(blok wschodni i zachodni).

Do góry