Ocena brak

CELE I ZASADY ONZ (według Karty NZ)

Autor /Donald Dodano /23.11.2011

Cele i zasady ONZ wymienione są we wstępie Karty oraz w jej artykułach 1 i 2. ONZ została utworzona przede wszystkim, by „uchronić przyszłe pokolenia od klęsk wojny, która dwukrotnie za naszego życia przyczyniła ludzkości niewypowiedziane cierpienia” oraz „przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość jednostki(...), w równość narodów wielkich i małych”, by stworzyć warunki umożliwiające utrzymanie sprawiedliwości i poszanowania dla zobowiązań międzynarodowych, by „popierać postęp społeczny i poprawę warunków życia przy większej wolności” (ze wstępu).

Głównym celem nowo założonej organizacji jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa poprzez stosowanie skutecznych środków zbiorowych dla zapobiegania zagrożeniom pokoju, usuwania ich, poprzez załatwianie sporów, które mogą doprowadzić do zakłócenia pokoju, w drodze pokojowej, zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodowego (art.1 ust. 1 Karty NZ). Poza tym ONZ winna „rozwijać przyjazne stosunki między narodami oparte na poszanowaniu zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów” (art. 1 ust. 3) oraz zapewnić, by państwa nie będące jej członkami postępowały zgodnie z zasadami Karty w stopniu koniecznym dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (art. 2 ust. 6). Główne zasady ONZ, które dotyczą jej członków i są sformułowane w art. 2 Karty NZ:

  • uznanie zasady równości suwerennej wszystkich jej członków (ust. 1)

  • przestrzeganie Karty (ust. 2)

  • pokojowe rozstrzyganie sporów (ust. 3)

  • wyrzeczenie się groźby użycia siły oraz jej użycia przeciw integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej jakiegokolwiek państwa (ust. 4)

  • poparcie dla ONZ przy stosowanych przez nią środkach i zakazach udzielania pomocy państwu, przeciwko któremu środki te zostały zastosowane (ust. 5)

  • zakaz ingerencji w sprawy należące do kompetencji wewnętrznej państwa (ust. 7)

Podobne prace

Do góry