Ocena brak

Cele i środki działania nadzoru bankowego

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Cele:

  • zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach

  • zapewnienie zgodności, działalności banków z ustawą PB i o NBP, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku

Środki nadzorcze - to środki władcze oddziaływujące na banki. Nie mogą naruszyć umów zawartych przez banki. Nakładają one na bank (członków zarządu) obowiązki o charakterze publicznoprawnym. Wyróżniamy wśród nich:

Zalecenie – (oddziaływanie pośrednie) – organ nadzorczy osiąga cel jaki ma być osiągnięty, środki do osiągnięcia celu wybiera bank

Przesłanką zalecenia jest występowanie nieprawidłowości.

Wykonanie decyzji obejmującej zalecenie jest obowiązkowe.

Nie wykonanie zaleceń => sankcje

Zalecenia:

  • przywrócenie płynności, osiągnięcie i przestrzeganie norm

  • zwiększenie funduszy własnych

Sankcje są środkami regresyjnego oddziaływania na bank

Podobne prace

Do góry