Ocena brak

Cele i metody badań kulturoznawczych

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

metoda- usystematyzowany ciąg działań prowadzący do jakiegoś określonego celu.

Cechy (dobrej) metody: skuteczność, intersubiektywny charakter, kolejne kroki muszą być komunikowalne i powtarzalne, jasność, zrozumiałość

metody naukowe- powinny wykazywać zgodność ze stanem badań aktualnych

Metody pracy naukowej: porównawcza, analityczna, sondażowa, historyczno-genetyczna

Brak jest uniwersalnych metod badawczych ( np. analityczność wygląda w jednej inaczej, w drugiej inaczej)

NAUKA= ZBIÓR WSZYSTKICH DYSCYPLIN

-formalne (dedukcyjne) np. matematyka, logika

-empiryczne: a)przyrodnicze; b) społeczne

empiryczne- zajmują się światem, wiedzę czerpiemy z doświadczenia zmysłowego (kulturoznawstwo), odbieramy zmysłami

przyrodnicze-wiedzę czerpiemy z natury

społeczne- człowiek i świat wytworzony przez samego człowieka=KULTURA

Czynności, które uczeni wykonują: wybór problematyki badawczej, rozpisanie tematu na części składowe, stawianie hipotez, szukanie danych, weryfikacja,…

NAUKA1- TEORIA jako ogólny pogląd na człowieka, na świat, na zasady rządzące tym światem; systematyzuje nam świat, rzeczywistość. Tak rozumiana teoria jest czymś fundamentalnym.

NAUKA2- PROCES BADAWCZY. Badanie kultury musi mieć teorie aby ukazać, że temat jest ważny istotny, teoria jest drogowskazem

NAUKA3- FAKTY, TEORIE, MODELE czyli wytwory, które mają postać artykułów lub książek

Teoria kultury wpływa na proces badawczy i wpływa na rezultat, do którego dojdziemy, ważny jest tu wybór metody. Teoria wyznacza przedmiot naszego badania.

Nauką mogą być określone czynności np. wybór tematu pracy badawczej, rozpisanie tematu na różne części składowe, stawianie hipotez, szukanie zjawisk empirycznych, wyjaśnianie, uzasadnianie, weryfikacja.

Proces badawczy zawsze należy robić w jakiejś perspektywie z całą naszą wiedzą; dyskusje, spory.

Badacz kultury musi mieć teorię aby ukazać, ze temat jest ważny, istotny. Teoria to drogowskaz. Teoria kultury wpływa na proces badawczy i wpływa na rezultat do którego dojdziemy, ważny jest wybór metody. Teoria wyznacza przedmiot naszego badania, mówi, ze świat jest sferą chaotycznych zjawisk (badamy je metodami statysycznymi)

WYTWORY- np. KSIĄŻKA, ARTYKÓŁ. Wytwór okresu badawczego może być przedmiotem badania. Podobnie jest z TEKSTEM.

Element kultury-obiekt stworzony przez człowieka.

Zjawiska , które bada kulturoznawstwo to zawsze czynności{i elementy}, które mają cechy i znaczenie jakie nadał i m człowiek. POSIADAJĄ WSPÓŁCZYNNIK HUMANISTYCZNY.

Badania kulturoznawcze cechuje badanie konkretnego przedmiotu np. stół a nie wszystkich stołów

Podobne prace

Do góry