Ocena brak

Cele emocjonalne uczenia się i nauczania

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

- cele emocjonalne dotyczą uczuć

A) taksonomia celów kształcenia dziedziny motywacyjnej:

a) uczestnictwo w działaniu – czyli uważne wykonywanie określonych czynności w ramach wyznaczonej roli, na ogół poprawnie, ale bez wykazywania inicjatywy

b) podejmowanie działania – czyli samorzutne rozpoczynanie wybranych czynności i chętne angażowanie się w działalność pod wpływem bodźców zewnętrznych

c) nastawienie na działanie – czyli konsekwentne wykonywanie danego rodzaju czynności na skutek trwałej potrzeby wewnętrznej i dodatniej oceny uzyskiwanych wyników

d) system działań – czyli integracja danego rodzaju czynności z głównymi cechami osobowości ich wykonawcy, wyrażająca się niezawodnością i swoistością stylu działań

- wpływ na edukację ma koncepcja inteligencji emocjonalnej (Goleman), obejmującej rozumienie własnych i cudzych emocji oraz zdolność skutecznego kierowania nimi. Mieści się w niej zdolność motywowania się, a więc w istocie zdolność do trwałej pracy.

- wg Golemana takie cechy jak wytrwałość, zdolność motywacji, można nazywać charakterem człowieka

Charakter ma dwa czynniki:

  1. Cz. instrumentalny: Stałość woli (postępowanie wg zasad), siła woli, przedsiębiorczość i praktyczność w działaniu

  2. Cz. kierunkowy: Skierowanie na cele wartościowe, postępowanie w zgodzie z zasadami moralnymi

Podobne prace

Do góry