Ocena brak

Cel działalności przedsiębiorstw

Autor /irek Dodano /24.03.2011

Współczesna teoria przedsiębiorstwa stoi na stanowisku, że najważniejszym celem wszelkich decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie jest maksymalizacja jego wartości rynkowej. Maksymalizacja wartości firmy jest obecnie powszechnie akceptowana, jako zasadniczy cel przedsiębiorstwa z tego względu, że jest bowiem źródłem satysfakcji dla właścicieli, banków, konsumentów, pracowników, ubezpieczycieli, partnerów handlowych, samorządów lokalnych itd. Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa prowadzi do zwiększenia stanu posiadania jego właścicieli. Zarządzanie finansami firmy jest więc jednym z głównych sposobów realizacji tak rozumianego celu przedsiębiorstwa.

Sformułowanie ogólnego celu zarządzania finansami firmy nie wyklucza wielu celów odcinkowych. Cele odcinkowe dotyczą różnych obszarów finansowych firmy. Tak więc można mówić o celach zarządzania kapitałem obrotowym, kształtowania wielkości i struktury kapitału, planowania finansowego czy celach dokonywanych analiz. Formułowanie tych celów jest uzasadnione, gdyż zwykle dzięki temu w procesie zarządzania lepiej dostrzega się i realizuje cel główny. Oprócz ww. celów wyróżniamy: cele krótkookresowe i długookresowe. Zadania krótkookresowe - są to skonkretyzowane cele jakich osiągnięcia oczekuje przedsiębiorstwo w sukcesywnej realizacji celów długookresowych. Zadania krótkookresowe determinują tempo i moment realizacji celów długookresowych.

Przykładowe cele długookresowe:

  1. Poziomowy przyrost sprzedaży - cele marketingowe,

  2. Nowoczesność produktu - cele innowacyjne,

  3. Zyskowność - cele finansowe,

4. Właściwe wykorzystanie zasobów naturalnych, ludzkich, kapitału - cele zaopatrzeniaprzedsiębiorstwa w zasoby.

5. Zwiększenie płacy.

Przykładowe cele krótkookresowe:

  1. Przyrost udziału w rynku,

  2. Wprowadzenie jednej modyfikacji produktu rocznie,

  3. Poprawa zyskowności o 10% rocznie,

  4. Zmniejszenie zakupu surowców, pracowników,

  5. Zwiększenie płacy.

Podobne prace

Do góry