Ocena brak

CEDMON, Caedmon z Streaneshalch Św.

Autor /Abraham Dodano /23.07.2012

zm. między 676
a 680, Pierwszy znany chrzęść, poeta lud. Anglosasów, prawdopodobnie
Celt z pochodzenia.

Jako pasterz u nortumbryjskiego gospodarza został przyjęty na konwersa i skierowany do szkoły klasztornej przez opatkę
klasztoru benedyktyńskiego (podwójnego) Streaneshalch (utożsamianego
niekiedy z Whitby w Northumbrii) Hildę;

wg legendy
otrzymał z nieba dar twórczości poetyckiej. Korzystając z tekstów
bibl., układał poematy — parafrazy fragmentów ST i ÑT, w czym
znalazł licznych naśladowców (-» Biblia w literaturze I 1);
chętnie stosował charakterystyczną dla germ, poezji aliterację.

Twórczość C. nie zachowała się w całości. Beda Czcigodny
(HE IV 24) przekazał w 9 łac. wierszach parafrazę jego hymnu
ku czci Boga Stwórcy (tzw. Caedmon's Poems).

C. przypisywano
niesłusznie 4 poematy — Genesis, Exodus, Daniel oraz Chrystus
i szatan, zawarte w rpsie oksfordzkim (Junius XI) z X w. (wyd.
w Antwerpii 1755 ; najlepsze wyd. L. Gollancza oraz G.P. Krappa
1930). Z C. Poems czerpał prawdopodobnie J. Milton pomysły
do Paradise Lost (1667); wspomnienie C. w liturgii 11 II.

 

R. Dyboski, Literatura i język średniowiecznej Anglii, Kr 1910, 65, 81, 83, 350; C. W. Kennedy, The C. Poems, NY 1916; C L . Wrenn, The Poetry o/C, Lo 1947; W. Giusti, ECat III 271-272; K. Schneider, LThK II 870; M. Lehnen, Poetry and prose of the Anglo-Saxons, HI 1960, I 150-152; M.M. Dubois, La littérature anglaise du moyen-âge (500-1500), P 1962, 65-67; Bober AP 461-463, 470-471, 593; A. Bober, Studia i teksty patrystyczne, Kr 1967, 61-65; G.B. Proja, BS III 636; F. Donald, C. A Traditional Christian Poet, MSt 31 (1969) 334-337; GL. Borges, Eseje, Twórczość 29(1973) 83.

Podobne prace

Do góry