Ocena brak

Cechy wyróżnicające mobbing

Autor /Kate Dodano /09.04.2011

 

Wyróżnia się wiele cech, pozwalających rozpoznać mobbing. Poniżej wymienione są cechy mobbingu, które Leymann1 podzielił na 5 grup:

Odziaływania zaburzające możliwości komunikowania się:

 • Ograniczanie przez przełożonego oraz kolegów możliwości wypowiadania się

 • Stałe przerywanie wypowiedzi

 • Ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy oraz życia prywatnego

 • Ustne groźby i pogróżki

 • Groźby na piśmie

 • Ograniczanie kontaktu przez poniżające, upokarzające gesty i spojrzenia

 • Różnego rodzaju aluzje, bez jasnego wyrażanie się wprost

Oddziaływania zaburzające stosunki społeczne:

 • Unikanie przez przełożonego rozmów z ofiarą

 • Nie dawanie możliwości odezwania się

 • W pomieszczeniu, gdzie ofiara pracuje, przesadzenie na miejsce z dala od kolegów.

 • Zabronienie kolegom rozmów z ofiarą

Działania mające na celu zaburzyć społeczny odbiór osoby:

 • Rozsiewanie plotek.

 • Podejmowanie prób ośmieszenia

 • Sugerowanie choroby psychicznej lub keirowanie na badanie psychiatryczne

 • Wyśmiewanie niepełnosprawności czy kalectwa.

 • Parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia lub gestów w celu ośmieszenia osoby

 • Nacieranie na polityczne albo religijne przekonania

 • Żarty i prześmiewanie życia prywatnego oraz narodowości

 • Zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą

 • Fałszywe ocenianie zaangażowania w pracy

 • Kwestionowanie podejmowanych decyzji

 • Wołanie na ofiarę używając sprośnych przezwisk lub innych, mających ją poniżyć wyrażeń.

 • Zaloty lub słowne propozycje seksualne

1 Heinz Leymann, szwedzki psychiatra i psychosocjolog niemieckiego pochodzenia

Podobne prace

Do góry