Ocena brak

Cechy wychowania jako zjawiska społecznego

Autor /Ursus Dodano /31.08.2011

- Wielowymiarowość: różne rodzaje procesów wpływające na osobowość, - wychowanie spontaniczne’- wychowanie zorganizowane;

- Ciągłość: trwa przez całe życie; Klasowość: – ukryty wymiar edukacji;- przygotowuje do pełnienia funkcji w różnych klasach społecznych;

- Interakcyjność: wychowankowie wpływają na wychowawcę i na odwrót,- uczniowie na uczniów,- nauczyciele na siebie wzajemnie,

- Jedność: – rys pokoleniowy,- cechy wspólne np. danego pokolenia, Indukcyjność: - wpływ życia społecznego na wychowanie;

Aby zrozumieć wychowanie jako zjawisko społeczne, trzeba posługiwać się zweryfikowaną i w miarę adekwatną do ważnych doświadczeń historycznych koncepcją stratyfikacji społecznej. Przez taką stratyfikację należy rozumieć wizje ważnych podziałów występujących we współczesnych społeczeństwach. W literaturze pedagogicznej i ogólnospołecznej obraz owej stratyfikacji społecznej okazał się w świetle późniejszych wydarzeń uproszczony i wprowadzony do fałszywej wizji rozwiązywania problemów wychowawczych. Głównie przejawiło to się w niedocenianiu roli warstwy biurokracji. Ta zaś wyalienowana z reszty społeczeństwa, zawłaszczając jego podmiotowość społeczno-polityczną nie tylko skutecznie eliminowała masowe dążenia ludzi do nowatorstwa i do ponadprzeciętnych sukcesów, ale narzuciła całemu prawie społeczeństwu wzory osobowe człowieka zunifikowanego i pozbawionego w dużej mierze faktycznej indywidualności.

Podobne prace

Do góry