Ocena brak

Cechy wychowania - Długotrwałość wychowania

Autor /Igor Dodano /31.08.2011

Inną ważną cechą wychowania jest jego długotrwałość. Właściwość ta sugeruje, iż każdy człowiek podlega przemianom własnej osobowo­ści niemal przez całe życie. Dlatego o wychowaniu można mówić nie tylko w odniesieniu do dzieci i młodzieży, lecz także wobec osób doro­słych. Nawet ludzie w podeszłym wieku są w stanie się czegoś nauczyć i wewnętrznie się przeobrazić.

Nic więc dziwnego, że coraz popularniej­sza staje się tzw. edukacja permanentna, zwłaszcza w Europie Zachod­niej i Ameryce Północnej; dużą wagę przywiązuje się tam zarówno do szkolenia i samokształcenia ludzi dorosłych, jak też ich rozwoju w sfe­rze osobowości i kontaktów interpersonalnych.

Podobne prace

Do góry