Ocena brak

CECHY URBANIZACJI WE WSPÓŁCZESNYCH WYSOKO ROZWINIĘTYCH SPOŁECZEŃSTWACH

Autor /Alwin Dodano /19.09.2011

URBANIZACJA - czyli umiastowienie. Cechy urbanizacji: małe miasteczka, rozdrobnienie miast.

Rozwój miast polegał na tym że: - budowano coraz więcej miast budowano coraz więcej fabryk

CECHY- Urbanizacja to złożony i zmienny w czasie proces przemian relacji społeczno-przestrzennych, powiązany jednocześnie z ogólnym poziomem rozwoju, czyli poziomem sił wytwórczych oraz systemem społeczno-politycznym i ekonomicznym.

Polega na:

1. skupieniu się ludzi na pewnych obszarach, a zwłaszcza w pewnych punktach (migracje stałe i wahadłowe),

2. wzroście liczby tych punktów i liczby ludności zamieszkałej w nich oraz koncentracji i centralizacji działań ludzkich,

3. wzroście zwartych form zabudowy pewnych obszarów,

4. intensyfikacji oddziaływań ludzi na przestrzeń i zwrotnego wpływu przekształconej przez nich przestrzeni,

5. pojawieniu się nowych form życia społecznego, towarzyszących skupianiu się ludzi,

6. ekspansji nowych form na obszary zewnętrzne.

4 główne typy definiowania urbanizacji:

1. wzrost koncentracji przestrzennej ludności i towarzyszącej jej centralizacji czynności (kontrola, zarządzanie, informacja wymiana, produkcja, konsumpcja),

2. intensyfikacja społecznego wytwarzania przestrzeni (wzrost antropogenicznej przestrzeni),

3. tworzenie się w miejscach koncentracji heterogenicznej ludności, nowych wzorów stosunków międzyludzkich i międzygrupowych "stylów życia", które rozszerzają się na obszary zewnętrzne,

4. wzrost stopnia złożoności w zakresie przestrzennej organizacji społeczeństwa,

Podobne prace

Do góry