Ocena brak

Cechy tragedii antycznej na podstawie „Antygony” Sofoklesa.

Autor /Samantha Dodano /06.04.2011

 

1. jedność czasu, miejsca i akcji – czas: starożytność, za panowania Kreona, miejsce: plac przed pałacem w Tebach, akcja: jeden wątek, przestępstwo Antygony i jego konsekwencje,

2. ograniczona liczba aktorów, nie więcej niż trzech na scenie,

3. brak scen zbiorowych, zastępowanie ich opowiadaniem jednej postaci,

4. konflikt tragiczny wynikający z przeznaczenia, polegający na starciu dwóch przeciwstawnych racji, z których obie są równorzędne,

5. przebieg wydarzeń według ustalonego schematu: ekspozycja (informacje wstępne), zawiązanie węzła dramatycznego (zawiązanie akcji), perypetie (rozwój akcji), punkt kulminacyjny (wydarzenia o największym napięciu), katastrofa (dalsze powikłania), rozwiązanie akcji, epilog,

6. specyficzna budowa utworu: prologos (zapowiedź wydarzeń), parodos (pieśń wstępna chóru), pięć epejsodionów (wystąpień aktorów) przeplatających się z pięcioma stasimonami (pieśniami chóru), exodos (pieśń końcowa chóru),

7. występowanie chóru i jego rola – informuje o wcześniejszych wydarzeniach, zapowiada pojawienie się aktorów, komentuje wydarzenia, wyraża refleksje, wygłasza przestrogi, ocenia bieg wypadków, snuje rozważania na tematy ogólne,

8. tragizm wynika z przeznaczenia, które determinuje działania bohaterów,

9. postacie statyczne,

10. brak analizy psychologicznej postaci.

 

Do góry