Ocena brak

Cechy szczególne środowiska Międzynarodowego

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Poliarchizm- czyli rządy wielu podmiotów. Nie jest to układ scentralizowany, wielość podmiotów równorzędnych (niezależnych względem siebie). Może występować otwarty układ sterowania (brak sprzężenia zwrotnego między władzą a społeczeństwem-państwo autorytarne), zamkniety (np.: demokratyczne). Decyzje wewnętrzne są funkcją podsystemu sterującego systemem hierarchicznym. Decyzje narodowe są produktem jednego suwerennego ośrodka podejmowania decyzji politycznych.  

Pluralizm – (różnorodność) wynika z różnic kulturowych, cywilizacyjnych i ideologicznych. Różnice te są podstawą narodowej tożsamości suwerennych państw.

Stosunki międzynarodowe są złożone – wynika to z istnienia znacznej liczby uczestników o zróżnicowanym statusie ilości zachodzących mniędzy nimi interakcji.

Żywiołowość – ze względu na swą złożoność, stos. Międzynarodowe są nietrwałe, przypadkowe, nieformalne, co utrudnia przewidywanie ich ewolucji.

Podobne prace

Do góry