Ocena brak

Cechy szczególne nauki o stosunkach międzynarodowych

Autor /montechristo Dodano /04.01.2012

Przedmiotem badawczym jest badanie struktury , funkcji i rozwoju systemów międzynarodowych.

Metody badawcze ;

I – tradycyjne :

 1. historyczna – rekonstrukcja przeszłych stosunków międzynarodowych,

 2. prawnicza – analiza obowiązujących norm prawnych,

II - nowoczesne :

 1. systemowa – konstruowanie systemowego modelu pojęciowego badanych zjawisk międzynarodowych,

 2. behawioralna - analiza stosunków międzynarodowych poprzez zachowania ich uczestników ; badanie przypadku pod kątem jednej lub wielu zmiennych,

 3. czynnikowa – identyfikacja , klasyfikacja i hierarchizacja czynników kształtujących dana klasę zjawisk międzynarodowych,

 4. analiza zawartości - rekonstrukcja interesów stron na podstawie publicznie składanych deklaracji,

 5. decyzyjna – cel – określenie istoty i powodów przyjęcia decyzji,

 6. symulacyjna – tworzenie rozwiniętych modeli rzeczywistości , nasycenie ich danymi faktycznymi i przetwarzanie za pomocą komputerów.

Cechy środowiska międzynarodowego:

 1. poliarchizm - „rządy wielu” suwerennych elementów , co wyklucza istnienie nadrzędnej władzy państwowej , brak formalnego centrum dowodzenia,

 2. pluralizm-

 3. złożoność stosunków międzynarodowych – duża liczba uczestników o zróżnicowanym statusie, duża liczba zachodzących między nimi interakcji, funkcjonowanie wielu zmiennych kształtujących te stosunki,

 4. żywiołowość - powszechnie dostrzegalna z uwagi na złożoność stosunków – są one nietrwałe , przypadkowe i nieformalne.

Podobne prace

Do góry