Ocena brak

CECHY SYSTEMU DEMOKRATYCZNEGO

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Demokracja (ludowładztwo) ustrój polityczny , forma sprawowania władzy , oparta na woli wszystkich obywateli państwa, którzy maja prawo do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym i do publicznego sprzeciwiania się urzędującym.

- demokracja bezpośrednia – gdy władza należy do ogółu obywateli

- pośrednia – wielopartyjny system sprawowania władzy, rządzący utrzymują się za zgoda obywateli ( wybory)

Cechy:

 • dostępności sfery polityki dla wszystkich bez ograniczeń ze względów klasowych, rasowych, majątkowych, religijnych;

 • możności wybierania na stanowiska publiczne i swobodzie dostępu do tych stanowisk, czy jakichkolwiek innych (poza wyrokiem sądowym pozbawiającym praw publicznych;

 • suwerenności narodu (ludu) oznaczającej, że władza zwierzchnia, niezbywalna i niepodzielna, należy do zbiorowości społecznej żyjącej w granicach państwa;

 • zasadzie reprezentacji – utożsamionej z delegowaniem uprawnień władczych na przedstawicieli obieralnych przez naród w wyborach powszechnych i działających pod jego kontrolą;

 • uznaniu wyborów za główne źródło prawomocności władzy i konieczności cyklicznego potwierdzania legitymacji władzy w wyborach powszechnych;

 • możności zrzeszania się w partie polityczne i wyboru między alternatywnymi ofertami piastunów władzy państwowej;

 • odpowiedzialności rządzących przed rządzonymi – tworzeniu wyspecjalizowanych instytucji kontroli władzy mających w założeniu zapobiegać jej nadużyciom;

 • podziale władz – wyrażającym ideę ograniczania rządu poprzez wzajemne kontrolowanie się ośrodków władzy oraz przez działalność zorganizowanej opozycji politycznej;

 • wolności przekonań i wypowiedzi;

 • instytucjonalnej ochronie praw obywatelskich – wyrażającej się w stwarzaniu formalnych zabezpieczeń obywateli przed nadmierną i nieuzasadnioną ingerencją władzy w ich sprawy prywatne oraz

 • prawie własności prywatnej i swobodzie przedsiębiorczości wedle reguł gospodarki rynkowej

Podobne prace

Do góry