Ocena brak

Cechy stylu barokowego, analiza budowy danego wiersza J.A. Morsztyna

Autor /partyzant Dodano /15.04.2011

Koncept - pomysł na nowe zaskakujące ujęcie tematu (porównanie trupa i zakochnego)

Anafora - wielokrotne powtórzenie tego samego zwrotu, wyrazu na początku kolejnych wersów

Padaroks - zaskakujące sformułowanie, pozornir niemożliwe, bez sensu, a jednak odsłaniające prawdę (podobieństwo stanu miłości i śmierci).

Oksymoron - wyjątkowy paradoks i kontrast, zestawienie cech, które się eliminują, wykluczają (gorący lód, żywy trup).

Zaskakująca pointa - ma końcu błyskotliwe, zasakujące stwierdzenie

Paralelizm składniowy - powtarznie tych samych struktur składniowych Porównanie

Hiperbola - celowe wyolbrzymienie cechy lub uczucia, przesada ("umieram z miłości"). Stopniowanie i gradacja

Kontrast - zestawienie przeciwieństw (miłość - śmierć)

Podobne prace

Do góry