Ocena brak

Cechy stosunku administracyjno - prawnego

Autor /Marcel Dodano /18.08.2011

Stosunkiem administracyjnoprawnym jest stosunek społeczny uregulowany przez przepisy prawa administracyjnego. Stosunek administracyjnoprawny charakteryzuje się kilkoma cechami, które decydują o jego odmienności od innych rodzajów stosunków prawnych.

Cechy te są następujące:

1) Jedną ze stron stosunku jest zawsze organ administracji państwowej wyposażony w uprawnienia władcze, czyli tzw. imperium ( drugą stroną jest obywatel, przedsiębiorstwo, inny organ administracyjny itd.). Stosunek administracyjnoprawny jest więc - stosunkiem nierównorzędnych partnerów.

2) Przedmiotem stosunku administracyjnego są jedynie sprawy należące do kompetencji organów administracji państwowej.

3) Stosunki administracyjnoprawne powstają najczęściej z mocy aktów administracyjnych pomiędzy organem wydającym akt i adresatem aktu ( tak nawiązuje się stosunek np. wskutek nakazu rozebrania szopy skierowanego przez kompetentny organ administracji do jej właściciela ).

Oto kilka przykładów omawianych stosunków:

a) Właściciel prywatnego samochodu otrzymuje nakaz przewożenia lekarza, włączonego do akcji pomocy ofiarom powodzi. Powoduje to powstanie stosunku między właścicielem samochodu i organem kierującym akcją przeciwpowodziową.

b) Powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej stwarza stosunek między poborowym i organem administracyjnym, który wystosował wezwanie.

c) Nakaz poddania się szczepieniu ochronnemu stwarza stosunek między organem administracji zdrowia i zainteresowaną osobą.

Podobne prace

Do góry