Ocena brak

Cechy stosunków międzyludzkich w biurokratycznym i w sieciowym modelu organizacj

Autor /Balbin Dodano /16.09.2011

W biurokratycznym :

Idealny kierownik nie przejawia uczuć wobec swoich podwładnych. Zarządza bezosobowo, bezstronnie, formalnie. Jest sprawiedliwy i skuteczny. Ludzie są czynnikiem energetycznym, uruchamiającym mechanizm.

W sieciowym :

Autorytet przełożonego oparty jest na umiejętności współpracy z podwładnymi oraz umiejętności stworzenia im warunków osobistego rozwoju.

Podobne prace

Do góry