Ocena brak

CECHY SPRZĘŻONE Z PŁCIĄ

Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013

Cechy fenotypowe, kodowane przez geny obecne na ailo-somach (chromosomach płci), ujawniające się u osobników o płci heterogametycznej (u człowieka XY, allele recesywne). Dziedziczone wyłącznie po jednym z rodziców (u kobiet ujawniają się jedynie w stanie homozygotycznym).

W tej grupie cech znajduje się szereg genów letalnych i subletalnych (obniżających żywotność) oraz genów odpowiedzialnych za choroby genetyczne, warunkowane obecnością recesywnych genów na chromosomie X (np. daltonizm - ślepota na barwy, hemofilia - upośledzona krzepliwość krwi, postępująca dystrofia mięśni - zanik tkanki mięśniowej), ujawniających się u osobników męskich (kobiety, stanowią w większości nosicielki danych genów) oraz geny zlokalizowane w obrębie chromosomu Y - przekazywane z ojca na syna.

U wielu ptaków i motyli płcią heterogametyczną są samice, wobec czego większą częstość ekspresji recesywnych genów sprzężonych z płcią obserwuje się u nich (dziedziczenie barw upierzenia u drobiu).

Cechy związane z płcią stanowią niektóre cechy charakterystyczne dia płci męskiej lub żeńskiej, determinowane przez geny identyczne u obu płci, zlokalizowane są n autosomach (geny odpowiedzialne za rozwój trzeciorzędowych cech płciowych).

Podobne prace

Do góry