Ocena brak

Cechy specyficzne zimnowojennego ładu md.

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Zimna wojna, która była przez kilkadziesiąt lat główną treścią stosunków md. Początek przypisuje się od momentu, kiedy to Churchill stwierdził w swym przemówieniu w dniu 4 maja 1945 r. w Fulton, że świat podzieliła żelazna kurtyna.

Określenie zostało spopularyzowano jako symbol podziału Europy po II wojnie światowej. Cechą powojennego zimnowojennego ładu była koncentracja siły politycznej i militarnej wokół dwóch ośrodków, które z uwagi na swój potencjał i możliwości oddziaływania uzyskały status przywódczy USA i ZSRR. Pozostałe składniki systemu dwubiegunowego były podporządkowane swoim liderom bezpośrednio lub pośrednio. Zależność między nimi miały charakter ideologiczny, polityczny, ekonomiczny i militarny.

Najważniejszymi organizacjami w subsystemie wschodnim były nieistniejące już: Układ Warszawski / 05. 1955r- rozwiązany 1991r/ i Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej RWPG /5-8 01.1949r. rozwiązany 1991r./ . Trzon bloku wschodniego stanowiło 9 państw europejskich bloku wschodniego: ZSRR, Polska, NRD, Czechosłowacja, Węgry, Jugosławia, Rumunia, Bułgaria i Albania . Spośród krajów azjatyckich w bloku wschodnim znalazło się 7 krajów – Jemen Płd, Afganistan, Chiny, Mongolia, Korea Płn., Wietnam, Kampucza. Jedynym państwem z półkuli zach. była Kuba.

Do przeciwległego subsystemu- Zachodu należały przede wszystkim wysoko uprzemysłowione kraje kapitalistyczne(24 państwa). Centralne ugrupowanie tworzy w nim tzw. „ Grupa Siedmiu” (G-7) do której należą najbardziej rozwinięte kraje kapitalistyczne: USA, Kanada, Japonia, RFN, Wlk. Brytania, Francja, Włochy. Wszystkie kraje Zachodu należą do OECD – Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Decydujące znaczenie polityczno-militarne ma NATO – obejmująca USA, Kanadę i 13 państw europejskich. Polska weszła do NATO w III 1999r.

Podobne prace

Do góry