Ocena brak

Cechy skutecznych przywódców

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

  • cechy przywódczeelastyczność, otwartość wobec otoczenia, ambicja, orientacja na osiąganie dobrych efektów, asretywność, zdolność do współpracy, zdecydowanie, spolegliwość, chęć wywierania wpływu na innych, energiczność, wytrwałość i konsekwencja, zaufanie do siebie, odporność na stres, chęć do brania na siebie odpowiedzialności

  • zdolności przywódczeinteligencja, wykształcenie, twórcze myślenie, zdolności dyplomatyczne, takt, umiejętności wypowiadania się, wiedza dotycząca zadania/problemu, zdolności organizatorskie, umiejętności przekonywania, orientacja społeczna

Cechy skutecznych przywódców:

  • lider powinien dysponować różnymi źródłami włady (wiedza, charyzma, nagradzanie i karanie no i formalna)

  • lider powinien charakteryzować się wyjątkowymi cechami umożliwiającymi mu motywowanie podwładnych oraz charyzmę

  • lider powinien utrzymywać w równowadze orientację na ludzi i orientację na zadania

  • efektywny lider powinien dopasowywać swój styl kierowania do zmieniających się warunków i wymagań sytuacji, biorąc pod uwagę typ zadania, cechy podwładnych oraz cechy organizacji, takie jak specjalizacja, standaryzacja i formalizacja.

Podobne prace

Do góry