Ocena brak

Cechy skutecznego motywowania

Autor /Diana Dodano /20.04.2011

 

W tym rozdziale przedstawiamy różne opinie na temat mobilizowania ludzi do zwiększania wysiłku podczas pracy.Pracodawca chcąc skutecznie motywować swoich podwładnych, powinien znać podstawowe reguły jakie panują w tej dziedzinie. Aby sprawnie zarządzać należy odpowiednio podejść do pracownika, odkryć jego talenty, zaspokoić jego własne potrzeby. Kierownik powinien na tyle poznać swojego pracownika aby w pełni go zrozumieć, co może zaowocować efektywniejszą pracą i stosunkami z podwładnymi. Dlatego motywacja ściśle wiąże się z potrzebami ludzkimi. Prawidłowe ich rozpoznanie powinno być podstawą do stworzenia systemu motywacyjnego w firmie. Aby w pełni spełniał on wymagania stawiane przez przedsiębiorstwo musi on docierać do każdego pracownika z osobna, gdyż nie można traktować wszystkich ludzi jednakowo.

 

Powstanie motywacji warunkują potrzeby i pragnienia. Samo pobudzenie potrzeby jest jednak warunkiem koniecznym lecz niewystarczającym. Przede wszystkim, aby zaistniał motyw, muszą być spełnione pewne warunki:

 1. człowiek musi czegoś potrzebować lub mieć do wykonania pewne zadanie (niezaspokojona potrzeba lub niewykonane zadanie wywołują tzw. napięcie motywacyjne).

 2. człowiek musi dostrzec (wyobrazić sobie lub pomyśleć), że jest taki czynnik, który albo zaspokoi potrzebę albo wprost przeciwnie - przyczyni się do jej zwiększenia.

 3. człowiek musi oceniać szansę powodzenia jego działań (w postaci osiągnięcia nagrody lub uniknięcia kary) w sferze realności.

 

W wykreowaniu efektywnego systemu motywacyjnego powinno pomóc przestrzeganie kilku zasad:

 1. Indywidualne podejście do pracownika

 2. Oczekiwania pracownika

 3. Przejrzyste formułowanie zadań

 4. Więź między zadaniami

 5. Właściwy podział miejsca pracy

 6. Wysokie normy wydajności

 7. Wielkość nagrody

 8. Dostosowanie nagród do potrzeb pracownika

 9. Termin przyznania nagrody

 10. Odpowiedzialność za złą pracę

 

Sama znajomość tych reguł nie wystarcza do tego, by skutecznie oddziaływać na pracowników. Motywowanie nie jest prostą sprawą. Jest to proces świadomego i celowego oddziaływania na postępowania ludzi poprzez stwarzanie środków i możliwości realizacji ich systemów wartości i oczekiwań (celów działania) dla osiągnięcia celu motywującego.

Motywowanie jest jedną z głównych funkcji zarządzania. Dlatego powinno współgrać z planowaniem, organizowaniem i kontrolą, by zarządzanie było efektywne.

Istotą motywowania jest przekonanie pracowników, że osiągnięcie określonych wartości (wyższe zarobki, awans, uznanie i inne nagrody) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem ich pracy i to wydajnej pracy. Ludzie muszą być świadomi, że żaden inny sposób postępowania nie jest równie skuteczny. Poza tym im więcej włożą wysiłku w pracę i lepsze osiągną wyniki, tym więcej zyskają.

Z psychologicznej natury człowieka wynika, że potrzeba szacunku i uznania zajmuje wysokie miejsce. Pochwały więc, sprzyjają zadowoleniu w pracy i poprawiają atmosferę w firmie.

 

Podobne prace

Do góry