Ocena brak

Cechy rozwoju mowy dziecka 6-letniego

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

W wieku 6 lat dziecko posiada rozwinięty aparat artykulacyjny, a jego mowa jest opanowana. Posługuje się swobodnie mową potoczna używając wszystkich części mowy i złożonych form gramatycznych. Zdania złożone współrzędnie znacznie przeważają nad złożonymi podrzędnie. Utrzymuje się nasilona aktywność werbalna, która czasem przybiera formę gadatliwości.

Zadają dużo pytań dotyczących przyczyn i związków między zjawiskami i przedmiotami. Wypowiedzi dziecka są tym pełniejsze, im bardziej jest ono związane emocjonalnie z ich treścią. Nie należy zapominać o gimnastyce logopedycznej, podnoszącej poziom i poszerzającej zakres sprawnościowy aparatu mowy. W 6 roku życia dziecka w mowie pojawiają się początki logicznego uzasadniania sadów opartych na konkretnych doświadczeniach.

Podobne prace

Do góry