Ocena brak

Cechy rozwoju mowy dziecka 3-letniego

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

W tym wieku kształtują się ruchy tylnej części języka i podniebienia miękkiego, konieczne do wymawiania (k, g, ch) oraz ruchy końca języka ku zębom przy wymowie (s, z, c, dz) od ich miękkich odpowiedników i nie powinno już ich wymawiać jako (ś, ź, ć, dź). Pod koniec 4 roku życia, pojawia sie głoska „r”, choć jej pojawienie może się opóźnić. Można sie spotkać z nadużywaniem przez dziecko głoski „r”.

Wyrazy są poskracane, głoski poprzestawiane, grupy spółgłoskowe- uproszczone. Mowa dziecka ma charakter sytuacyjny, wyraża przeżycia związane z konkretną sytuacja i osobami w niej uczestniczącymi. Dominuje tu słowo oparte na zmysłowym poznawaniu rzeczywistości i powiązane z działaniem dziecka. Jego mowa ma wtedy charakter emocjonalny, składa się z pojedynczych słów luk krótkich zdań wyrażających prośbę, zaciekawienie, rozczarowanie.

Nasila się tendencja tworzenia przez dziecko własnych słów na określenie różnych rzeczy i zjawisk. Neologizmy te powstają na zasadzie analogii w stosunku do wyrazów znanych. Zasób słownika dzieci zależy od sposobu wyrażania się otoczenia. Dziecko, w drodze analizy i syntezy wyodrębnia i łączy poszczególne człony swojej myśli, a następnie wypowiada je w zdaniu. Wraz ze wzbogacaniem słownictwa, dziecko doskonali opanowanie struktury gramatycznej języka. Powoli przyswaja części mowy.

Podobne prace

Do góry