Ocena brak

Cechy relacji, którą jest władza

Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011

1. Władza jest zawsze stosunkiem między ludźmi

2. Władza ma charakter społeczny

3. Posłuch jakim cieszy się osoba sprawująca władzę

4.Faktyczna, realna, urzeczywistniona możliwość przeprowadzenia woli

Cechą charakterystyczną władzy państwowej w odróżnieniu od innych jest to, iż przejawia się ona wewnątrz klasowej organizacji terytorialnej. Organizacja ta ma monopol na korzystanie ze środków przymusu fizycznego

Cechy władzy w ujęciu społecznym (relacjonalnym):

- jest stosunkiem między ludźmi

- ma charakter społeczny, opiera się na systemie norm i kulturze społeczeństwa

- wyrasta na tle konfliktu wokół pożądanych wartości

- opiera się nie tylko na przymusie, ale głownie na autorytecie (element konstytutywny)

- może przybierać postać władzy sprawowanej (widocznej) lub utajonej (potencjalnej)

Podobne prace

Do góry