Ocena brak

Cechy relacji, która jest władzą

Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011

-asymetryczność

-trwałość

-legitymizacja przyzwolenie akceptacja

-skuteczność powyżej 50%

Ma 2 aspekty:

-normatywny (kompetencje, które posiadam) mam możliwości ale z nich nie korzystam

-realny mam możliwości i z nich korzystamwładza to również:

-rządzenie grupa ludzi

-wysoka pozycja

-zdolność do narzucania pozycji

-dysponowanie środkami

-dominacja nad innymi

-cecha osoby

-wpływ na otoczenie

-oddziaływanie jednego podmiotu na drugi

-świadomość (musi istnieć podmiot, który działa racjonalnie i świadomie) nie można władzy wykonywać nieświadomie

-relacje

-asymetria

-trwałość

-skuteczność

-legitymizacja

-jest asymetrycznym stosunkiem społecznym – strony tego stosunku posiadają zróżnicowaną podmiotowość społeczną w określonej dziedzinie działania i dzięki temu mogą go zrealizować. Realizacja stosunku władzy polega na tym, że jeden podmiot decyduje o sposobie działania innego podmiotu oraz kontroluje przebieg tego działania

-decyzja władcza jest niezbędnym elementem realizacji stosunku władzy -> o kimś za kogoś i bez niego osobę władczą nazywamy podmiotem władczym

-kontrola podmiotu władczego obejmuje nie tylko sprawdzanie, czy wykonanie decyzja odpowiada jej treści, ale także uprawnia do zastosowania pewnych środków wpływających na sposób działania podmiotu realizującego decyzję (podmiotu podporządkowanego) sankcje, kary

-Bernard Russel -> władza to rzeczywista możliwość osiągnięcia zamierzonych rezultatów

-władza to asymetryczny stosunek społeczny, który umożliwia jednemu podmiotowi osiągnięcie jego celów (wartości) poprzez kształtowanie podmiotowości drugiego podmiotu (uprzedmiotowienie go lub upodmiotowienie)

Podobne prace

Do góry