Ocena brak

CECHY PRZESTRZENI

Autor /henio Dodano /10.04.2011

 • Miejsce

 • W ujęciu klasycznym związane jest z miejscem jej zaistnienia, odbioru lub przechowania

 • W ujęciu wirtualnym informacja znajduje się w określonym miejscu które możemy zdefiniować

 • Czas

 • Może być zdobyta w zahaczonym i zakresowo wyznaczonym czasie

 • Informacja jest dostępna poza jednoznacznie określonym czasem, który można by przeoczyć, jest dostępna wielokrotnie kiedykolwiek życzy sobie na nią odbiorca

 • Formy obecności człowieka

 • Wymaga się fizycznej obecności

 • Teleobecność- człowiek jest sprzęgnięty z mechanicznym urządzeniem i jego obecność jest zapośredniczona

 • Podległość

 • Jest to opanowanie przestrzeni przez dłuższy okres historii , polegała ona na zmniejszeniu fizycznych i technologicznych barier pokonywania odległości

 • Zdolność fizycznego pokonywania odległości traci na znaczeniu

 • Są ściśle określone fizyczną odległością elementów, przekraczanie granic związane jest z tradycyjnymi środkami transportu i przemieszczenie informacji.

 • Eksterytorialność- granice przestrzeni niezależne są od granicy fizycznej, materialnej czy przyrodniczej, w której jesteśmy codziennie osadzeni.

 • Koniugacyjne

 • Alternatywne

 • Sposób dostępu do informacji

 • Jest uwarunkowany fizycznymi cechami miejsca

 • Dostęp możliwy z różnych miejsc

 • Więzi konkretne znajdujące swoje zlokalizowane środowisko i kontekst

 • Więzi abstrakcyjne pozbawione często styczności ludzkich (rekompensacja przez proces fragmentaryzacji)

 • Mobilna – przestrzeń rozproszona, często trudna do lokalizacji

 • Pionowa – wyznacza miejsca centralne i peryferyjne, określa podział dostępu do informacji

 • Pozioma – braterska; o zmiennych przekraczalnych granicach dostępu

 • Funkcjonowanie w jednym czasie różnych wymiarów istnienia w zależności do układów odniesienia

 • Ingres – (czyli wstępowanie) kładzie nacisk , że może istnieć droga bez konkretnego celu

 • Ograniczone rozmiary zagrożenia w odniesieniu do jednej grupy

 • Strategia działania jednostki nie jest determinowana przez lokalizację, gdyż nastąpiła dekompozycja czasu i przestrzeni

 • Tożsamość osobowa przyjmuje w wielu swoich aspektach formę tożsamości projektowanej

 • Schyłek klasycznych wariantów struktury społecznej czyli gęstość życia jego intensywność

Do góry